Stratégiai tanácsadás

Sikeres és hosszútávon fenntartható piaci jelenlét elképzelhetetlen megfelelő stratégia nélkül. Gyorsan változó vagy válságos környezetben könnyen mellékvágányra kerülhetnek azok a cégek, akik a stratégia megalkotását, lebontását és következetes kontrollját csupán kötelező ujjgyakorlatnak tekintik.

Stratégiai tanácsadási megbízásaink során az ICG a “co-creation” módszertant követve igyekszik megismerni, megérteni az ügyfelek céljait és megfogalmazni a célok elérését támogató stratégiát, legyen szó teljes vállalati, vagy részstratégiáról, válságstratégiáról vagy növekedési stratégiáról.
Meggyőződésünk, hogy a stratégiában kijelölt célok eléréséhez a stratégiát támogató szervezeti struktúra, a vállalati kultúra és a hatékony működés kialakítása és megteremtése nélkülözhetetlen. Projektjeinkben törekszünk eszköztárat mutatni annak biztosítására is, hogy a stratégiában megfogalmazott célok hatékony működés mellett, motiváló légkörben teljesüljenek. Az ICG a stratégiai tanácsadás klasszikus eszköztárát ötvözi a szervezetfejlesztési eszközökkel, melynek eredményeképpen az esetlegesen “fiókba készült”, lélek nélküli stratégia élő iránymutatássá válik.

Hatékonyságjavítás

A hatékonyság (efficiency) azt mutatja meg, hogy a vállalat az erőforrásait mennyire gazdaságosan használja fel az érintettek adott elégedettségi szintjének eléréséhez.
bővebben

Stratégiaalkotás

Tapasztalatunk szerint azok a stratégiák lehetnek sikeresek, amelyekben a profit következmény, nem cél; illetve a valós kihívásokat tartalmazó stratégiák inkább megvalósulnak, mint a könnyen megvalósíthatónak gondoltak.
bővebben

Szervezeti tanácsadás

„ A szervezeti struktúra magában foglalja azoknak az elveknek, előírásoknak, és útmutatásoknak az összességét, amelyek meghatározzák az egyének és csoportok szervezeten belüli feladatait és kapcsolatait, munkamegosztási és hatalmi viszonyait, valamint biztosítják a feladatok megosztását és összehangolását.”