Hatékonyságjavítás
Másodiknak lenni annyi, hogy első vagy a vesztesek között.

A hatékonyságjavítás folyamatos kényszert jelent a vállalatok részére, hiszen a környezet, így a versenytársak is folyamatosan változnak. Felfogásunk szerint a hatékonyságjavítási folyamat ebből adódóan komplex megközelítést igényel, ami kiterjed a vállalat üzleti folyamataira, technológiájára és emberi erőforrásaira egyaránt.

Jellemző helyzetek

  • ha probléma van a versenyképességgel és azok oka a belső működés hiányosságaira vezethetőek vissza,
  • ha probléma van a nyereségességgel, és a költségeket akarják csökkenteni,
  • ha a költségstruktúra változása miatt a folyamatokat kisebb erőforrás-felhasználással kell működtetni,
  • ha probléma van a folyamatok teljesítőképességével és azokat jelentősen javítani kell. Pl.: magasabb elvárás az értékesítő csapattal szemben,
  • ha a vállalati működésben a csapatmunkát akarják erősíteni és fejleszteni.

Várható eredmények

  • A vállalati versenyképesség mérhetően javul
  • Tartósan alacsonyabb költségek elérése az induló állapothoz képest
  • Kisebb erőforrás-felhasználással működő folyamatok
  • Projektmenedzsment szemlélet erősítése
  • Jó átlátás és ezáltal reális elvárások kialakítása a vállalati folyamatok teljesítőképességről

Eszközök, módszerek, folyamat

A hatékonyságfejlesztési projekt komplex eszköztárral és eljárásokkal valósítható meg. A teljes projektmenedzsment átfogó eljárást követ, amely biztosítja a tartós és fenntartható fejlesztést, fejlődést.

Hatékonyságjavítás folyamata