Szervezeti tanácsadás


A szervezetek olyan élő rendszerek, amelyeknek alapvető szükséglete a változó környezethez való folyamatos alkalmazkodás, optimális illeszkedés.

A változások elfogadását és tudatossá tételét, a szervezetek fejlődésének irányítását a szervezeti struktúra finomításában is le kell követni.
Hisszük, hogy egy szervezet struktúráját nem elég csupán a rendelkezésre álló elméleti struktúrák alapján önmagában, esetleg az előnyei és hátrányai alapján megválasztani, hanem azt a cég stratégiájából kiindulva kell megalkotni és változtatni a tevékenységnek jellege, a cég piaci környezete, vezetőinek a stílusa és a cég kultúrája alapján .

Jellemző helyzetek

  • ha kételyek merülnek fel a meglévő szervezeti rendszer hatékonyságával kapcsolatban,
  • ha a munkafolyamatokat megszokásból és/vagy spontán végzik, és ez a hatékonyság növelésének, a további fejlődésnek érezhetően gátat szab,
  • ha fontos feladatoknak nincs vagy akár több felelős gazdája is van, illetve nem tisztázott az engedélyezési és jogosultsági kérdéskör,
  • ha a döntéseket a tulajdonos és/vagy a vezető hozza meg, ami a működésben fennakadásokat eredményez,
  • ha a cég piaca lehetővé tenné a jelentősebb bővülést, de ehhez magasabb szintű transzparenciára, megbízható folyamatokra van szükség,
  • ha egyes, a cég működéséhez elengedhetetlen tevékenység cégen belüli működtetése aránytalan költségszinten valósul meg,
  • ha a szervezet meglehetősen magas költségszintet ér el és azt a piacra egyre nehezebb áthárítani, a szervezetben megbújó redundanciát nehéz megtalálni,
  • ha a munkatársak nem képesek önállóan hatékony munkát végezni, a feladatok késve vagy sehogy nem készülnek el, a munkatársak állandóan teljesen elfoglaltak,
  • ha a munkatársak teljesítménye és a teljesítmény következményei közötti összhang hiányzik, a teljesítmény mérése nem biztosított és/vagy nem elfogadott.

Várható eredmények

1. a cég stratégiájához kapcsolódó rövid- és középtávú üzleti céljaihoz, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokhoz illesztett szervezeti rendszer
2. pontosan meghatározott, egyértelmű, számon kérhető feladatkörök
3. optimális létszámok meghatározása, a cég működése szempontjából fontos feladatok munkakörökhöz rendelése a teljesség igényével, szinergiák kiaknázása
4. önálló feladattal, felelősséggel, kompetenciával bíró, hatékonyan irányítható egységek
5. mérhető, számon kérhető és hatékonyan ösztönözhető egységek, tevékenységek és folyamatok, működő teljesítményértékelési rendszer
6. a szükséges erőforrásigény meghatározása növekedés és bővülés esetén
7. a vezetés túlzott mértékű terheltsége csökkenthető
8. insource/outsource kérdések és dilemmák megoldása

Eszközök, módszerek, folyamat

Egy szervezet struktúráját a cég stratégiájából kiindulva, a tevékenységének jellege, piaci környezete mellett a vezetőinek stílusa, a cég kultúrája alapján kell megalkotni és változtatni.

A szervezeti struktúra kialakításának elemei