Lean kultúraváltás

 

Új viselkedésformák támogatják a hosszú távú, költséghatékony működést.

Jellemző helyzetek

 • a szervezetben nem sikerül áttörést elérni, azaz hatásosan átvinni és a vállalati működési kultúra egyik alapvető elemévé tenni a költséghatékonyság szemléletét, a vállalatban meglévő lean / six sigma tudás ellenére.
 • magasak a működési költségek:
  - Évről évre minden vállalat számos hatékonyságjavítási projektet indít. Ezek a projektek többnyire a veszteség megszüntető technikák alkalmazására épülnek, azaz lean folyamatok létrehozását és a six sigma szintű, minimalizált hibagyakoriságot célozzák meg a cégen belül rendelkezésre álló, képzett tudásra építve.
  - A gyors piaci változások – pl. új termékek, új folyamatok bevezetése – legtöbbször hamar felülírják a korábbi programok eredményeit, és újra kezdődhet a hatékonyságjavítás.
 • a vállalati kultúra sem támogatja az eredmények fenntartását:
  - A legtöbb hatékonyság-, illetve működésjavító program a projekt lezárásakor  átkerül a mindennapi működésbe. A dolgozói, vezetői figyelem a kialakított eredmények fenntartása helyett azonnal az újabb kihívások felé fordul.
  - A befejezett projekt eredményei közül leginkább a fizikai változtatások maradnak fenn: a viselkedésbeli, a vállalati kultúra részének szánt magatartásbeli változások napról napra erodálódnak, majd eltűnnek. A dolgozók és a vezetők visszaállnak korábbi, megszokott viselkedési normáikra.

Eszközök,
módszerek,
folyamat

Breakthrough program lépései

1.  Gyorsfénykép: a vállalat aktuális helyzetét értékeli átfogó módon, a tények, illetve az emberi, vezetői tényezők összefüggéseiben és meghatározza a szükséges működésjavulási célokat az azokhoz nélkülözhetetlen, létező vagy hiányzó vállalati kultúra elemekkel együtt.
Várható eredmények:
- számszerűsített hatékonyságjavítási potenciálok a teljes vállalati működésben
- meghatározott kultúra potenciálok és fejlesztési fókuszok a költséghatékony működés érdekében

2. Áttörés program: a 100 napos fázis a potenciális hatékonyságjavítási és költségcsökkentési lehetőségeket kiaknázó projekteket fonja össze a szükséges kultúrafejlesztési feladatokkal, minden szervezeti szintet bevonva.
Várható eredmények:
- realizált költségmegtakarítások az elsajátított lean eszközök segítségével,
- normál működésbe beillesztett, új magatartási, viselkedési formák minden szükséges szervezeti szinten, amelyek támogatják a hosszú távú, költséghatékony működést,
- a szervezet képes a működés önálló fejlesztésére.

3. Stabilizálás és audit: a második – legalább hat hónapos – fázis a potenciális költségcsökkentési lehetőségeket kiaknázó szakmai projekteket fonja össze a szükséges kultúrafejlesztési feladatokkal, minden szervezeti szintet bevonva. Várható eredmények: - realizált költségmegtakarítások az elsajátított lean eszközök segítségével,- a normál működésbe beillesztett, elsajátított, új magatartási, viselkedési formák minden szükséges szervezeti szinten, amelyek támogatják a hosszú távú, költséghatékony működést,- a szervezet képes a működés önálló fejlesztésére.