Mindfulness – Tudatos egyensúlyteremtés

Számunkra – vezetők, mérnökök, szakértők, tanácsadók számára – agyunk a legfontosabb erőforrás. A szervezeti hatékonyság és eredményesség csökkenéséért  – több kutatás eredménye szerint – az agyunkban lejátszódó gondolati események, folyamatok a felelősek.
A legmegdöbbentőbb az, hogy többségünk nem tudja, hogyan működik az agya, nem rendelkezünk "visszakereshető" tudástárral arról, mi befolyásolja a hatékonyságát, hogyan hat rá belső fizikai és lelki állapotunk.
A sikeres vezető a szervezeti célok elérése érdekében befolyásolja vezetőtársai, beosztottai viselkedését, ebben legfontosabb vezetői eszközei saját viselkedése, energiaszintje és kommunikációja.


A tudatosabb, hatékonyabb cselekvés érdekében:
• Érdemes megértenünk, hogyan érzékeljük, értelmezzük belső folyamatainkkal a világot, és ez hogyan határozza meg cselekvéseinket, viselkedésünket!
• Érzékeljük, hogy belső negatív érzelmi reakcióink hogyan ássák alá a munkafolyamatokat, rontják meg viszonyainkat csapatunkban!
• Találjuk meg annak módját, hogyan tudunk a legkönnyebben fókuszálni és "belefeledkezni" feladatainkba, valamint kapcsolatot tartani kollégáinkkal!
• Tapasztaljuk meg, mi jellemez minket, amikor a zárt, megítélő hiteinket, attitűdünket nyitottsággal, tanulási és változási készséggel váltjuk fel!


Egy vezető akkor képes hatékonyan és eredményesen dolgozni, ha önmagán belül stabil. Ehhez nagymértékben hozzájárul, ha

 • tudatosan fel tudja szabadítani az agyát a folyamatos operatív terhelés alól,
 • kapcsolatba tud kerülni személyiségének belső magjával, belső énjével, ezáltal testi-lelki egyensúlyt alakít ki.

A mindfulness egyfajta különleges figyelmet jelent: tudatosan a jelenben lenni, félretéve az ítélkezést. Akkor nyerjük belőle a legtöbbet, amikor "azzá válunk, akik vagyunk". A mindfulness nem válasz életünk problémáira. Inkább jelenti azt, hogy az ügyeinket tisztábban láthatjuk, 'tiszta' aggyal lehetünk jelen életünkben.
Ennek létrehozása tanulási folyamat, amelynek négy eleme van:
1. tudatosság – ahogy érzékeljük a belső és külső ingereket, impulzusokat.
2. figyelem – tudatunkat egy bizonyos történésre, érzelemre összpontosítjuk, javítva ezzel érzékelésünk hatékonyságát.
3. idő – a "most"-ra fókuszálunk, amikor cselekszünk, tapasztalunk és létezünk.
4. elfogadás – elengedjük a dolgokat, a jelen ítéletalkotás nélküli megfigyelése és befogadása.

Jellemző helyzetek

Ha gyakran tapasztaljuk az alábbiakat, érdemes figyelmünket a mindfulness felé fordítani:

 • "meglepetésszerűen", észlelt előjelek nélkül betegszünk meg
 • rendszeresen máson jár az eszünk, mint amivel éppen foglalkozunk, vagy foglalkoznunk kellene
 • nem tudunk a pörgésből visszalassulni és magunkar figyelni
 • az érzelmeink, amelyeket "tegnapról" hozunk magunkkal, elhomályosítják a jelen helyzetben megélt érzéseinket
 • a nap, a hét, a hónap végén úgy érezzük, hogy a befektetett energia ellenére "csak megtörténtek velünk a dolgok"
 • beszélgetéseink során partnerünk gyakorta teszi fel a kérdést: "figyelsz?" 
 • feszültséget érzünk mindennapjainkban, de nem keressük, nem találjuk annak forrását
 • bizonyos emberek, helyzetek jobban stresszelnek, mint korábban és nem értjük, miért

Várható eredmények

 • gondolataink megérkeznek az "itt és most"-ba, így személyes hatékonyságunk növekszik,
 • kommunikációnk céltudatosabbá és hatásosabbá válik – koherensen gondolkodunk és kommunikálunk,
 • könnyebben és gyorsabban tanulunk – szakmai téren és magunkról egyaránt,
 • azt tapasztaljuk, hogy kézben tartjuk saját ügyeinket, életünket,
 • fontos döntéseknél, társas helyzeteinkben valóban jelen vagyunk, jobban "rá tudunk készülni" azokra,
 • rálátunk testi és lelki viszonyainkra, azokat tudatosan befolyásol(hat)juk,
 • idejekorán észrevesszük, ha valamilyen nem kívánt fizikai állapot kezd kialakulni.

Formái

Tapasztalataink szerint a mindfulness folyamat hatásosan megvalósítható egyéni és csoportos formában is.
Az egyéni forma akkor bizonyul a legeredményesebbnek, ha "kontextusba" helyezve történik, azaz pl. coaching folyamat keretében foglalkozunk ezzel a területtel is.
A csoportos forma egy hosszabb alapozó programot (1–1,5 napos) követő több, rövidebb (2–3 órás) gyakorlás megtételekor adja a legnagobb hatást.


 

 

 

 

"Lehet, hogy Isten megbocsátja a bűneidet, de az idegrendszered nem fogja."

Alfred Korzybski

További információ:

Kosztolányi István
06-30/280-9389

Sivó Imre
06-20/932-3403

 

Mindfulness rendezvény:

2017. március 2.
2017. április 6.

 

 

Testreszabott szolgáltatások:

> Egyéni fejlesztés
> Csoportos programok