Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés a felsővezetés által támogatott és irányított hosszú távú erőfeszítés, melynek célja a szervezet jövőtervező, empowerment, tanulási és problémamegoldó folyamatainak javítása, a szervezeti kultúra állandó és közös alakítása. A folyamatot a tanácsadó-facilitátor szerep, az alkalmazott viselkedéstudomány elmélete és gyakorlata felhasználásával támogatjuk.

Szervezetfejlesztési
eszközök

A szervezetfejlesztés hosszú távú, egész szervezetet átfogó, tudatos változási folyamat, amelynek kettős célja van: egyrészt az egyének, csoportok és a teljes szervezet működésének javítása, másrészt az, hogy a szervezet és annak tagjai megtanulják, hogyan tudják folyamatosan javítani saját működésüket (metatanulás).
bővebben

Lean kultúraváltás

A gyors hatékonyságjavítást ötvözzük az eredmények fenntartását, továbbfejlesztését támogató magatartások szervezeti kultúrába illesztésével.
bővebben

OPERA

Olyan módszertani eszköz, amely lehetőséget teremt a csapatod számára, hogy részt vegyen a probléma megértésében, a nézőpontja kifejtésében, a döntéshozatalban és elkötelezettségük elmélyítésében.
bővebben